#

Ταξιδιάρα Ψυχή

- Να σου κάνω μια ερώτηση;
- Οτι θέλεις!
- Αν η ζωή ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν;

https://www.youtube.com/watch?v=2e3vLaHt7yY
editorsdaily:

Tom Smith, 2008
editorsdaily:

Tom Smith, Smith and Burrows gig 2011
editorsargentina:

@THMSSMTH:

"athens @ejektfest”
editorsitaly:

Bologna - 28/02/2014 by Henry Ruggeri
editorsargentina:

Tom Smith en Londres (2014).
[foto por Rahi Rezvani]